Hayat

Frekanslar ve Göreli Frekanslar

Frekanslar ve Göreli Frekanslar

Bir histogramın yapımında, grafiğimizi çizmeden önce atmamız gereken birkaç adım vardır. Kullanacağımız sınıfları ayarladıktan sonra, veri değerlerimizin her birini bu sınıflardan birine tahsis ettikten sonra her sınıfa giren veri değerlerinin sayısını sayarak çubukların yüksekliğini çizeriz. Bu yükseklikler birbiriyle ilişkili iki farklı yolla belirlenebilir: frekans veya göreceli frekans.

Bir sınıfın frekansı, daha fazla frekansa sahip sınıfların daha yüksek çubuklara ve daha düşük frekanslı sınıfların daha düşük çubuklara sahip olduğu belirli bir sınıfa kaç veri değerinin düştüğünün sayımıdır. Öte yandan, nispi frekans, veri değerlerinin yüzde kaçının veya belirli bir sınıfa girdiğinin ölçüsü olduğu için bir adım daha gerektirir.

Basit bir hesaplama, tüm sınıfların frekanslarını toplayarak ve sayımı her bir sınıfa bölerek bu frekansların toplamına bölerek frekanstan gelen göreceli frekansı belirler.

Frekans ve Bağıl Frekans Arasındaki Fark

Frekans ve bağıl frekans arasındaki farkı görmek için aşağıdaki örneği ele alacağız. Dördüncü sınıftaki öğrencilerin tarih notlarına baktığımızı ve harf notlarına karşılık gelen sınıflara sahip olduğumuzu varsayalım: A, B, C, D, F. Bu notların her birinin sayısı bize her sınıf için bir sıklık verir:

  • F ile 7 öğrenci
  • D'li 9 öğrenci
  • C ile 18 öğrenci
  • B ile 12 öğrenci
  • A ile 4 öğrenci

Her sınıfın göreceli frekansını belirlemek için önce toplam veri noktası sayısını ekledik: 7 + 9 + 18 + 12 + 4 = 50. Sonra, her frekansı bu toplam 50'ye bölün.

  • 0.14 =% 14 F'li öğrenci
  • 0.18 = D'si olan% 18 öğrenci
  • 0.36 = K'li% 36 öğrenci
  • 0.24 = B'li% 24 öğrenci
  • 0.08 = A ile% 8 öğrenci

Her sınıfa giren öğrencilerin sayısı ile yukarıda belirtilen ilk veriler (harf notu), frekansı gösterirken, ikinci veri setindeki yüzde bu notların göreceli frekansını temsil eder.

Frekans ve göreceli frekans arasındaki farkı tanımlamanın kolay bir yolu, frekansın istatistiksel bir veri setindeki her bir sınıfın gerçek değerlerine dayanmasıdır; nispi frekans ise bu bireysel değerleri bir veri setinde ilgili tüm sınıfların toplamı ile karşılaştırır.

Histogramlar

Histogram için frekanslar veya göreceli frekanslar kullanılabilir. Dikey eksen boyunca sayılar farklı olsa da, histogramın genel şekli değişmeden kalacaktır. Bunun nedeni, birbirine göre yüksekliklerin frekans mı yoksa nispi frekans mı kullandığımızla aynı olmasıdır.

Göreceli frekans histogramları önemlidir çünkü yükseklikler olasılık olarak yorumlanabilir. Bu olasılık histogramları, belirli bir popülasyonda meydana gelebilecek belirli sonuçların olasılığını belirlemek için kullanılabilecek bir olasılık dağılımının grafiksel bir gösterimini sunar.

Histogramlar, istatistikçilerin, milletvekillerinin ve topluluk organizatörlerinin belirli bir popülasyondaki çoğu insanı etkilemek için en iyi hareket tarzını belirleyebilmeleri için nüfus eğilimlerini hızlıca gözlemlemek için faydalı araçlardır.