İlginç

Firdevsi'nin Mezarı

Firdevsi'nin Mezarı


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


İran'daki en iyi mezarlar

Hayyam Neyshaburi, ölümünden sonra şair olan beşinci yüzyılın ünlü bir matematikçisi ve filozofuydu. En önemli işlerinden biri İran güneş takvimini düzenlemek ve denetlemek. Hayyam'ın bu konudaki hesaplamaları hala geçerlidir ve AD takviminden çok daha doğrudur. Hayyam'ın üçüncü mertebeden denklemleri çözmedeki rolü ve Öklid'in Beşinci Prensibi üzerine yaptığı çalışmalar onu bilim tarihinde önde gelen bir matematikçi yaptı. Hayyam'ın bilimsel temeli edebi statüsünden daha üstün olmasına rağmen, şöhreti dünyaca ünlü dörtlükleriyle daha fazla motive edilmektedir.


FERDOWSİ, ABU'L-QĀSEM iii. mozole

Firdevsi Mozolesi (Ārāmgāh-e Firdevsī), Horasan, Su'da bir anıt mezar, 1928 ve 1934 yılları arasında inşa edilmiş ve 1969'da yeniden modellenmiştir. Neẓāmī 'Arūẓī'ye göre, Firdevsī 411/1019-20'de öldüğünde, şehrin dini lideri Ṭūs Müslüman mezarlığına defnedilmesini engelledi ve şair, Taberân kasabasında Razān kapısının yakınında bulunan kendi bahçesine defnedildi (Čahār maqāla, ed. Kazvīnī, metin, s. 83, iletişim, s. 245-46 Minorsky, s. 980 ayrıca bkz. Shahbazi, 1991, s. 103). Kısaltılmış bir el yazmasının girişinde bildirilen bir geleneğe göre, &Scaronāh-nāma Gazneli Ṭūs valisi Abu&rsquol-Ḥāreṯ Arslān Jāḏeb, Berlin'de korunan Firdevsî'nin mezarı üzerine kubbeli bir türbe inşa ettirdi.bar marqad-e Firdevsî qobba-ī sāḵt apud Taqīzāda, s. 245-46). Neẓāmī 'Arūżī 510/1118'de türbeyi ziyaret etti (Čahār maqāla, ed. Kazvīnī, metin, s. 83), ve 892/1482'de Dawlat&scaronāh Semerkandi (q.v.) bildirmiştir (ed. Browne, s. 54): "Şu anda onun soylu mezarı (marqad-e &scaronarīf-e ū) iyi bilinir ve hacılar nimet aramak için onu ziyaret eder.&rdquo

Tûs'un Türkler, Moğollar, Özbekler ve Timur tarafından defalarca tahrip edilmesine rağmen, Firdevsî'nin mezarı saygı duyulan bir yer olarak kaldı. Yaklaşık 1000/1592'de, Qāżī Nūr-Allāh & Scaronū&scarontarī şöyle yazmıştır (II, s. 609): &ldquoO'nun mezarı günümüzde iyi işaretlenmiş ve kutlanmıştır, her alemden, özellikle İmami Şiiler'den insanlar onu hac ederler (zīārat-e ū bejā mīāvarand).Bu yazar da onu ziyaret etme onuruna ve kutsamasına sahip olmuştur (be &scaronaraf-e zīārat-e ū mo&scaronarraf wa fāʾez &scaronoda).&rdquo 1822'de küçük bir "laklı çinilerle süslenmiş kubbe" hâlâ ayaktaydı (Fraser, s. 519), ancak bu bile 1883'te ortadan kalktı (Minorsky, s. 980 Curzon, Farsça Soru ben, s. 174). O yıl, Horasan valisi Abdülvehhab Han Îsâfüd-Devle & Scaronīrāzī, türbeyi keşfetti ve üzerine bir tuğla yapı dikmeye başladı, ancak projeyi tamamlayamadı (Minorsky, s. 980 &Scaronāhroḵ, s. 163) .

Bu yüzyılın başlarında İran'da milliyetçiliğin yükselişi, bilim adamlarını ve ileri gelenleri, hükümeti İran kimliğini ve tarihini korumak için çok şey yapmış olan şair için uygun bir türbe inşa etmeye teşvik etmeye teşvik etti. Moḥammad-Taqī Bahār (q.v.), projenin gerekliliği hakkında birkaç makale yazdı ve Reza Khan'ı (daha sonra Reza Shah) iddia ettiği milliyetçiliğini bir türbe inşa ederek kanıtlamaya çağırdı. &ldquoAksi takdirde,&rdquo yazdı, &ldquowe, Horasan halkı bunu kendimiz yapacaktır&rdquo (s. 449). Meclis'teki Zerdüştlerin milliyetçi temsilcisi Arbāb Kayḵosrow &Scaronāhroḵ'un girişimiyle, yeni kurulan Anjoman-e āṯār-e mellī (qv), halkı mali katkılar veya bir piyango yoluyla inşaata katılmaya davet eden bir broşür yayınladı. &ldquoBüyük İranlılar arasında hiçbir üstünlüğü olmayan&rdquo ve &ldquoİran milliyetçiliğinin direğini oluşturan Firdevsî için uygun bir türbe.&rdquo &Scaronāhroḵ, Ṭūs'u ziyaret etmek ve Firdevsî'nin mezarının yerini tespit etmekle görevlendirildi. Edebi kaynaklara başvurarak, Ṭūs harabelerini araştırarak ve Âsâfü'd-Devle'nin yapısını hâlâ hatırlayan yaşlı yerlilerle görüşerek türbeyi bulmayı başardı (&Scaronāhroḵ, s. 161-64 Ṣadīq, II, s. 202-3). Türbenin inşaatına 1928 yılında &Scaronāhroḵ gözetiminde başlanmış ve 1934 yılında, Firdevsī'nin bin yıllık kutlaması (q.v.) zamanında bitirilmiştir. Karīm Ṭāherzāda Behzād, besbelli ki mahkeme nazırı ʿAbd-al-Hosayn Teymūrtā&scaron'un (Ṣadīq, II, s. 203'e göre &Scaronāhroḵ, s. 166, Teymūrtā&scaron) Anjoman hakkındaki görüşlerini takip ederek bir mimari plan sunmuştur. Ancak bunun pratik olmadığı ortaya çıktı ve sonuç olarak çalışma, Andréeacute Goddard (q.v.) tarafından sunulan bir plan ve alçı minyatür modeline göre ilerledi. Bu tasarımda tasavvur edilen piramit çatı, inşaattan kısa bir süre sonra çatladı ve çöktü ve yerini Behzād tarafından planlanan basamaklı piramidal bir çatı aldı (&Scaronāhroḵ, s. 164-71).

Mezar, 25.248 m² (sahibi Nāʾeb al-Tawlīya Qāʾem-maqāmī tarafından bahşedilmiş ve daha sonra yaklaşık 30.000 m²'ye büyütülmüş) meyve ağaçlarından oluşan bir bahçede bulunuyordu. Yapı, Ḥosayn Ḥajjār-bā&scaronī Zanjānī ve Ḥosayn āqā Lorzāda tarafından inşa edilmiştir ve duvar işçiliği Ma&scaronhad yakınlarındaki Ḵallaj mermer ocağından gelmiştir (&Scaronahroḵ, s. 165-66, 171). Anıtın görünümü Persepolis'teki binaları ve Pasargadae'deki Büyük Cyrus (q.v.) mezarını andırıyordu. Üç bölümden oluşuyordu: (1) Yaklaşık 50 cm yüksekliğinde bir mermer levha (150 x 100 cm) olan kenotaph'ın bulunduğu iki basamaklı mermer bir platformun etrafında ortalanmış en içteki bölüm. (2) İçi çini işlemeli, yontulmuş mermerden yapılmış kare (16 x 16 m) oda. Odanın köşelerinde, son derece süslü basamaklı kornişi destekleyen, çift başlı boğa başlıklı dört uzun sütun yükselir. Her duvar ayrıca, sözde kapılar oluşturmak için basamaklı lentolarla birleştirilen bir çift benzer ancak daha kısa angaje sütunla süslenmiştir. Persepolis özellikleri, kanatlı bir adam (Ahameniş sanatında Kraliyet Servetini temsil eden, ancak halk arasında halk olarak bilinen) imgesiyle de belirtilir. Foruhar sembol: Shahbazi, 1974, 1982) odanın güney duvarının üst kısmına oyulmuştur. Korniş, 100 cm yüksekliğindeki bir duvar için kare bir taban oluşturmak üzere içe dönük bir saçaklığı destekler; bu, çatıyı taşıyan yine 100 cm yüksekliğindeki en üstteki duvarın üzerinde durduğu daha küçük bir kare oluşturmak üzere içe doğru incelir. Yukarıda bahsedilen en içteki platformu çevreleyen sekiz sütun, bir çatıyı taşımak için yarıya kadar yükselir ve oda içinde iki üst ve alt koridor oluşturur. (3) Odanın üzerinde durduğu, işlenmiş mermerden bir dış basamaklı platform.

Birçok yazıt (Hasan Zarrīn-ḵaṭṭ tarafından oyulmuş) ve yontulmuş sahneler (&Scaronaʿbān Pūrjaʿfarī tarafından oyulmuş) anıtları süslemektedir. Metinlerin çoğu, Hz. &Scaronāh-nāma ve duvarlara oyulmuş. Mezar taşına yazılan kitabe İngilizce olarak şu şekilde çevrilebilir: &ldquoHayatın ve bilgeliğin Rabbinin adıyla [bu, &Scaronāh-nāma]. Bu hayırlı yer, sözleri İran ülkesinin dirilişi olan ve mezarı halk tarafından ebediyen saygı duyulan İran milli destanının bestecisi ve İran milli destanının bestecisi Hakim Ebu'l-Kasem Firdevsî'nin istirahat yeridir. bu toprakların. Doğum tarihi 323 vefat tarihi 411 türbenin yapım tarihi 1353.&rdquo

Bu anıtın dikilmesinden otuz yıl sonra, onu nemden kurtarmak ve ona yeterli alan sağlamak gerekli hale geldi. Kültür ve Sanat Bakanlığı (Wezārat-e Farhang wa honar), mimar Hū&scaronang Seyhūn'un gözetiminde türbeyi aşağıdaki şekilde genişletmiştir. Orijinal odanın katı zemini oyulmuştur ve altındaki alan, batıdan bir girişi ve duvarları camlı çini veya yazıt levhaları ile süslenmiş ve antik dönemden kalma hikayeleri temsil eden heykel sahneleri ile süslenmiş, yaklaşık 900 m2 büyüklüğünde bir salon oluşturacak şekilde her taraftan genişlemiştir. &Scaronāh-nāma. Aynı zamanda bahçe her yönden genişletilerek 56.753 m2'lik bir alanı kapladı ve siteye restoranlar, pansiyonlar ve bir kütüphane sağlandı. Anıtın güneydoğusuna da bir şairin heykeli dikildi ve tüm kompleks, Firdevsî ve Firdevsî'nin çalışmalarına adanan Tûs'un ilk yıllık kongresi için Nisan 1968'de resmen "açıldı". &Scaronāh-nāma.

Firdevsî'nin mozolesi ulusal bir türbenin kutsallığını üstlenmiştir. İran'da en çok fotoğraflanan sitelerden biri, pullar ve resmi para biriminin yanı sıra birçok el sanatında tasarımlar olarak ortaya çıktı. 1992-95 gibi yakın bir tarihte, İran İslam Cumhuriyeti tarafından basılan 10 riyal madeni paranın ters tasarımı olarak hizmet etti.

Levha I. Anjoman-e āṭār-e mellī tarafından Firdevsī mozolesinin inşasının tamamlanması için fon toplamak amacıyla yayınlanan broşürde tasarım, 13 12 &Scaron./1933. Honar o Mardom'dan sonra, no. 153-54, 1354 &Skaron. /1975, s. 56.

Plaka II. Firdevsî mozolesi başlangıçta inşa edildiği gibi. Ī'den sonra. Ṣadīq, ed., Ketāb-e hezāra-ye Ferdowsī/Th e Millenium of Firdevsi, the Great National Poet of Iran, Tahran, 1322 &Scaron./1943, s. 173.

Plaka III. Firdevsî türbesinin içi, mezarın üzerindeki kenotaph'ı gösterir. Honar o mardom'dan sonra, nos. 153-54, 1354 &Scaron./1975, s. 161.

Edāra-ye koll-e ḥefāẓat-e āṯār-e bāstānī wa banāhā-ye tārīḵī-e Īrān, &ldquoArāmgāh-e hamāsasarā-ye bozorg-e Īrān, Firdevsî,&rdquo onur ya mardom, no. 153-54, 1354 & Scaron./1975, pp. 152-66 (gerekli düzeltmelerle birlikte mevcut açıklamanın temelini oluşturan ayrıntılı fakat biraz karışık bir anlatım).

M.-T. Bahār, &ldquoQabr-e Firdevsî,&rdquo Nawbahār-e haftagī 13/28-29, Tahran, 1301-2 &Scaron./1922-23, s. 434-35, 449-50.

JB Fraser, 1821 ve 1822 Yıllarında Horasan Yolculuğunun Anlatısı, Londra, 1825. V. Minorsky, &ldquoṬūs,&rdquo in EI1 IV, s. 974-80.

Qāżī Nūr-Allāh &Scaronū&scarontarī, Majāles al-moʾmenīn, Tahran, 1336 & Scaron./1957.

BEN. Sadık, Yādgār-e 'omr, 4 cilt., Tahran, 1340-2536 (1356) &Scaron./1961-77, II, s. 201-5, 210-11.

A.Ş. Shahbazi, &ldquoAn Ahameniş Sembolü I-II,&rdquo BEN MİYİM, N.S. 7, 1974, sayfa 135-44 13, 1980, sayfa 119-47.

İdem, Firdevsi: Eleştirel Bir Biyografi, Costa Mesa, Kaliforniya, 1991.

Kayḵosrow & Scaronāhroḵ, Yāddā&scaronthā-ye Kayḵosrow &Scaronāhroḵ, ed. J. O&scaronīdarī, Tehran 2535=1355 &Scaron./1976.

NS. Takizada, Firdevsî wa &Scaronāh-nāma-ye ū, ed. H. Yaḡmāʾī, Tahran, 1349 &Scaron./1970.


Yapısal Detaylar

Mezarın temel yapısı, yapıyı çevreleyen ve Char-bagh (veya Chaharbagh'a tercüme edilen Chaharbagh) olarak bilinen Pers tarzı bahçecilikteki yapı ile etkileşime giren geniş bir bahçe ile dikdörtgen şeklindedir. dört bahçe Farsça). Onu çevreleyen bahçenin ayaklarının oluşturduğu haçın ortasında, ağırlıklı olarak beyaz mermerden yapılmış bir yapı bulunur. Yapı, tabanda uzanan "geniş bir oda" ve üstte kübik bir dikme, onu çevreleyen dört sütun ve Şehname destanından sahneler ve onu süsleyen metin olarak bölünebilir. Şairin bedeni, aslında, onu örten dört sütun küpünün altındaki dikdörtgen şeklindeki geniş odanın ortasına defnedilmiştir. [3] Geniş odanın en alt noktasından küp seviyesine kadar on iki (12) basamak vardır. Geniş tabanın toplam yüksekliği 16 m'dir. Yapı, her iki tarafta 30 m'lik eşit boyutlara sahiptir.

Aşağıda, türbenin geniş taban ve yapı bölümünün ve topografyasının havadan görünüşünün şematik diyagramları verilmiştir:

Mezarın dikdörtgen "geniş tabanının" havadan ve profilden görünümü


Tarih Boyunca Mozole

Firdevsi'nin Şii olması nedeniyle Müslümanların mezarlığına defnedilmesinin yasak olduğu, daha ziyade kendi bahçesine defnedildiği ve bir süre sonra mezarının üzerine türbe yapıldığı söylenmektedir. Ancak bu türbe birkaç kez yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Nihayet 1934'te Rıza Şah Firdevsi'nin mezarı için yeni bir inşaat yapılması emrini verdi.Firdevsi Bin Yıl Kutlaması”. Karim Behzad'ın tasarımlarından birine dayanan ve Pasargadae mimarisinden ilham alan bir yapı. Başarısızlık nedeniyle inşaatın restorasyona ihtiyacı vardı ve 1968'de Houshang Seyhoun bu son dikkate değer mezar odasının boyutunu ve tasarımını değiştirdi.


Fars kimliğinin, dilinin, mirasının Firdevsi koruyucusu

TAHRAN, 15 Mayıs (MNA) – Pers takviminde Ordibehesht 25, 15 Mayıs'a karşılık gelen, şaheseri Şehname, Fars kimliğini, dilini ve mirasını koruyan İranlı şairlerin en büyüğü olan Firdevsi'nin Ulusal Anma Günü'dür.

Abul-Qasem Firdevsi Tusi (940 – 1020 AD) 940 yılında Samanid İmparatorluğu'nun Horasan bölgesindeki Tus şehri yakınlarındaki Paj köyünde İranlı bir toprak sahibi (dehkan) ailesinde doğdu. -Güney İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi Eyaleti.

Yüzyıllar boyunca şairin adı etrafında birçok efsane örülmüştür, ancak hayatının gerçekleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Şairin, muhtemelen okuryazar olan ve aynı dehkan sınıfından gelen bir eşi vardı. 37 yaşında ölen bir oğlu vardı ve Şehname'ye eklediği bir mersiyede şair tarafından yas tutuldu.

Tek güvenilir kaynak, 1116 veya 1117'de Firdevsî'nin mezarını ziyaret eden ve ölümünden bir asırdan kısa bir süre sonra doğduğu yerde mevcut olan gelenekleri toplayan 12. yüzyıl şairi Nezāmī-ye 'Arūzī tarafından verilmektedir.

Arûzî, Firdevsî'nin ölüm tarihinden bahsetmez. Daha sonraki otoriteler tarafından verilen en erken tarih 1020, en geç 1026 ise 80 yaşından fazla yaşadığı kesindir.

Shahnameh dünyanın en uzun epik şiirlerinden biri

Firdevsi'nin Şehname'si “Kralların Kitabı”, İran kültürü ve dilindeki en önemli İran şaheserlerinden biridir ve yazımı otuz yıldan fazla sürmüştür.

Dünyanın en uzun şiiri olan Şehname, İran'ın işgali yıllarında Fars kültürünün ve dilinin korunmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yaklaşık 50.000 "diş" veya beyitten (iki satırlık mısralar) oluşan Şehname, tek bir şair tarafından yazılmış dünyanın en uzun epik şiiridir.

Şehname siyaset, savaş, savaş sahneleri, avcılık, kahramanlık ve tabii ki aşk hikayelerini içerir. İran'ın efsanevi tarihini dünyanın yaratılışından yedinci yüzyıl İslam/Arap fethine kadar anlatır. Bu nedenle, tüm konusu İslam öncesidir ve Zerdüşt mitleri ve motifleriyle işlenmiştir.

Bu, İran'ın şanlı geçmişinin, her zaman gür ve heybetli mısralarla korunan tarihidir. Dil, Arapça'nın yalnızca en ufak bir katkısıyla saf Farsçadır.

Kültür ve medeniyet alanında büyük bir eser olarak Şehname, diğer milletlere ilham veren bu Pers eserinin gücünü ve benzersizliğini temsil eder. Birkaç kez, bu Farsça eserin gücünü ve benzersizliğini temsil eden diğer dillere çevrildi.

Zal ve Rudaba'nın romantizmi, Rostam, Rostam ve Sohrab, Siavash ve Sudaba'nın Yedi Görevi, Bizhan ve Manizheh ve Rüstem ve Esfandyar'ın romantizmi en popüler Şehname hikayeleri arasındadır.

Şehname, modern Fars dilinin temel direklerinden biridir.

İşte şiirlerinden bazı satırlar. Firdevsi, Şehname'yi şu satırlarla bitirir:

Muhteşem binalar yıkılacak

Yağmurdan ve güneşe maruz kalmaktan

Çok yüksek bir ayet sarayı kurdum

Rüzgardan ve yağmurdan zarar görmeyen

Böylece ölmeyeceğim, çünkü sonsuza kadar hayattayım

Kelimenin tohumunu yaydığım gibi

Kimin aklı, vizyonu ve inancı varsa

Ölümümden sonra bile beni övecek

Firdevsi Türbesi İran'ın turistik yerlerinden biri

Bugün, Firdevsi'nin mezarı İran'daki turistik yerlerden biridir. İran'ın çeşitli illerinden her yıl milyonlarca ziyaretçi mezarı görmeye geliyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan yabancı devlet adamları, turistler ve diğer Farsça konuşan insanlar da siteyi ziyaret ediyor.

Firdevsi'nin mezarı, kuzeydoğudaki kutsal Meşhed şehrinde Tus bahçesinde bulunan İran'ın en onurlu kültürel cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

Mezar yapısı, büyük Cyrus'un mezarından esinlenmiştir ve kübik şekildedir, bazı profillerinde Firdevsi'nin kralların kitabından alınmış şiirlerinin yazıtları görülmektedir.

Firdevsi'nin türbesinin yanında, sonunda ziyaretçileri karşılayan bu büyük destan şairinin heykelinin bulunduğu geniş bir havuz vardır.

Mezarın diğer göz alıcı yönleri arasında, tarih öncesi taştan yapılmış öğeler, Krallar kitabının çeşitli türleri ve versiyonları gibi kültürel ve tarihi öğelerin tutulduğu Firdevsi müzesi ve bundan uyarlanan sahneleri tasvir eden bir dizi tablo yer alıyor. başyapıt.

Site aynı zamanda, Firdevsi'nin mezarının yakınında, Firdevsi'nin kompleksinin arazisindeki kendi mezarında fiziksel olarak gömülü olan Mehdi Akhavan-Sales de dahil olmak üzere birçok İranlı şaire ilham kaynağı olmuştur.

Bugün İranlı büyük destan şairi Firdevsi'nin Ulusal Anma Günü. Her yıl, dünyanın dört bir yanından bir dizi edebiyatçı ve bilim adamı, büyük Pers'i anmak için 15 Mayıs'ta türbede toplanır.


Firdevsi'nin Mezarı - Tarih

Not: Üst sırtta hasar vardır ve ön kapağın içindeki cilt gevşektir. Bir profesyonel tarafından kolayca tamir edilebilir, ancak bu nedenle bu kopyayı orijinal fiyatından %64 indirimle sunuyoruz.

Firdevsi. Şehname İngilizce'ye Reuben Levy tarafından çevrilmiştir. Şiir, 189 sayfa, sütun. hasta., 23 cm. İngilizce metin. Pers Dünya Mirası Serisinin bir parçası. Tahran: Yassavoli, 2009. 3. Baskı. Ciltli.

Şehname'den Beş Hikaye, Fars edebiyatının bu şaheserinden Firdevsi'nin en iyi bilinen hikayelerinden oluşan beş ciltlik bir set. Farsça ve İngilizce metin. Bu özel baskı ilk olarak Firdevsi'nin doğumunun bin yılını anmak için MS Mayıs 1992'de (Farsça Yıl 1370) yayınlandı. Sınırlı bir baskıydı, ancak o kadar popüler oldu ki Tahran'dan Atelie Honar onu 2007'de yeniden yayınladı. Kültürler arası çalışmalar veya Fars tarihine giriş için mükemmel. İngilizce'ye çeviren Fatemeh Soltani Yekta Banafsheh Keynoush, ed. Salashoor'un çizimleri, Majid-e-Fedaye Manesh'in kaligrafisi. Durum: Yeni. Toz ceketli ciltli ciltli her cilt İranlı yayıncıların ciltli kitaplarının çoğunda bağlayıcı kusurlar var.

Beş cildin tamamı faks ışıklı el yazmalarıdır, yani her metin sayfasında tavus kuşu, geyik, Rüstem'in bebeğini taşıyan efsanevi kuş Simorgh, bir pegasus (kanatlı at), yılan, kaplan, kuğu gibi hayvanları ve kuşları içeren çiçekli bir bordür vardır. cennet kuşu.

Her ciltte ayrıca yazar Firdevsi'nin bir tablosu vardır. Daha fazla ayrıntı için ayrı cilt açıklamasına bakın.

Bireysel kitap paketi boyutları: 11" x 9" x 2" Ağırlık: 2-3 pound.

ISBN: 9646309062. OCLC: 53346582.
Kitap başına 45,00 ABD doları veya 5 Cilt setinin tamamı (5) 200,00 ABD dolarıdır

Her bir ciltten ek ayrıntıları ve görüntüleri görmek için bir resme tıklayın.


Fars kimliğinin, dilinin, mirasının Firdevsi koruyucusu

Pers takviminde 15 Mayıs'a denk gelen Ordibehesht 25, şaheseri Şehname'nin Fars kimliğini, dilini ve mirasını koruyan İranlı şairlerin en büyüğü olan Firdevsi'nin Ulusal Anma Günü'dür.

Abul-Qasem Firdevsi Tusi (940 – 1020 AD) 940 yılında Samanid İmparatorluğu'nun Horasan bölgesindeki Tus kenti yakınlarındaki Paj köyünde İranlı toprak sahipleri (dehkanlar) bir ailede dünyaya geldi. -Güney İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan Razavi Eyaleti.

Yüzyıllar boyunca şairin adı etrafında birçok efsane örülmüştür, ancak hayatının gerçekleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Şairin, muhtemelen okuryazar olan ve aynı dehkan sınıfından gelen bir eşi vardı. 37 yaşında ölen bir oğlu vardı ve Şehname'ye eklediği bir mersiyede şair tarafından yas tutuldu.

Tek güvenilir kaynak, 1116 veya 1117'de Firdevsî'nin mezarını ziyaret eden ve ölümünden bir asırdan kısa bir süre sonra doğduğu yerde mevcut olan gelenekleri toplayan 12. yüzyıl şairi Nezāmī-ye 'Arūzī tarafından verilmektedir.

Arûzî, Firdevsî'nin ölüm tarihinden bahsetmez. Daha sonraki otoriteler tarafından verilen en erken tarih 1020, en geç 1026 ise 80 yaşından fazla yaşadığı kesindir.

Shahnameh dünyanın en uzun epik şiirlerinden biri

Firdevsi'nin Şehname'si “Kralların Kitabı”, İran kültürü ve dilindeki en önemli İran şaheserlerinden biridir ve yazımı otuz yıldan fazla sürmüştür.

Dünyanın en uzun şiiri olan Şehname, İran'ın işgali yıllarında Fars kültürünün ve dilinin korunmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yaklaşık 50.000 "diş" veya beyitten (iki satırlık mısralar) oluşan Şehname, tek bir şair tarafından yazılmış dünyanın en uzun epik şiiridir.

Şehname siyaset, savaş, savaş sahneleri, avcılık, kahramanlık ve tabii ki aşk hikayelerini içerir. İran'ın efsanevi tarihini dünyanın yaratılışından yedinci yüzyıl İslam/Arap fethine kadar anlatıyor. Bu nedenle, tüm konusu İslam öncesidir ve Zerdüşt mitleri ve motifleriyle işlenmiştir.

Bu, İran'ın şanlı geçmişinin, her zaman için gür ve heybetli mısralarla korunan tarihidir. Dil, yalnızca en ufak bir Arapça katkısıyla saf Farsçadır.

Kültür ve medeniyet alanında büyük bir eser olarak Şehname, diğer milletlere ilham veren bu Pers eserinin gücünü ve benzersizliğini temsil eder. Birkaç kez, bu Farsça eserin gücünü ve benzersizliğini temsil eden diğer dillere çevrildi.

Zal ve Rudaba'nın romantizmi, Rostam, Rostam ve Sohrab, Siavash ve Sudaba'nın Yedi Görevi, Bizhan ve Manizheh ve Rüstem ve Esfandyar'ın romantizmi en popüler Şehname hikayeleri arasındadır.

Shahnameh, modern Fars dilinin temel direklerinden biridir.

İşte şiirlerinden bazı satırlar. Firdevsi, Şehname'yi şu satırlarla bitirir:

Muhteşem binalar yıkılacak

Yağmurdan ve güneşe maruz kalmaktan

Çok yüksek bir ayet sarayı kurdum

Rüzgardan ve yağmurdan zarar görmeyen

Böylece ölmeyeceğim, çünkü sonsuza kadar hayattayım

Kelimenin tohumunu yaydığım gibi

Kimde akıl, vizyon ve inanç varsa

Ölümümden sonra bile beni övecek

Firdevsi Türbesi İran'ın turistik yerlerinden biri

Bugün, Firdevsi'nin mezarı İran'daki turistik yerlerden biridir. İran'ın çeşitli illerinden her yıl milyonlarca ziyaretçi mezarı görmeye geliyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan yabancı devlet adamları, turistler ve diğer Farsça konuşan insanlar da siteyi ziyaret ediyor.

Firdevsi'nin mezarı, kuzeydoğudaki kutsal Meşhed şehrinde Tus bahçesinde bulunan İran'ın en onurlu kültürel cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

Mezar yapısı, büyük Cyrus'un mezarından esinlenmiştir ve bazı profillerinde Firdevsi'nin kralların kitabından alınan şiirlerinin yazıtlarını gösteren kübik şekillidir.

Firdevsi'nin türbesinin yanında, sonunda ziyaretçileri karşılayan bu büyük destan şairinin heykelinin bulunduğu geniş bir havuz vardır.

Mezarın diğer göz alıcı yönleri arasında, tarih öncesi taştan yapılmış öğeler, Krallar kitabının çeşitli türleri ve versiyonları gibi kültürel ve tarihi öğelerin tutulduğu Firdevsi müzesi ve bundan uyarlanan sahneleri tasvir eden bir dizi tablo yer alıyor. başyapıt.

Site aynı zamanda, Firdevsi'nin mezarının yakınında, Firdevsi'nin kompleksi gerekçesiyle kendi mezarına fiziksel olarak gömülen Mehdi Akhavan-Sales de dahil olmak üzere birçok İranlı şaire ilham kaynağı olmuştur.

Bugün büyük İran destan şairi Firdevsi'nin Ulusal Anma Günü. Her yıl, dünyanın dört bir yanından bir dizi edebiyatçı ve bilim adamı, büyük Pers'i anmak için 15 Mayıs'ta türbede toplanır.


Firdevsi

Editörlerimiz, gönderdiklerinizi gözden geçirecek ve makalenin gözden geçirilip değiştirilmeyeceğine karar verecektir.

Firdevsi, ayrıca yazıldığından Firdevsî, Firdevsi, veya Firdousi, takma adı Ebu'l-Kasem Mansur, (doğmak C. 935, Ṭūs yakınlarında, İran - öldü C. 1020–26, Ṭūs), İranlı şair Şah-nâme (“Krallar Kitabı”), şiirini esas olarak daha önceki bir düzyazı versiyonuna dayandırmasına rağmen, nihai ve kalıcı bir biçim verdiği İran ulusal destanı.

Firdevsī, Ṭūs antik kentinin eteklerindeki bir köyde doğdu. Yüzyıllar boyunca şairin adı etrafında birçok efsane örülmüştür, ancak hayatının gerçekleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Tek güvenilir kaynak, 1116 veya 1117'de Firdevsī'nin mezarını ziyaret eden ve ölümünden bir asırdan kısa bir süre sonra doğduğu yerde mevcut olan gelenekleri toplayan 12. yüzyıl şairi Neẓāmī-ye 'Arūẓī tarafından verilmektedir.

'Arūẓī'ye göre, Firdevsî bir dehqān (“arazi sahibi”), mülklerinden rahat bir gelir elde ediyor. Sadece bir çocuğu, bir kızı vardı ve ona bir çeyiz sağlamak için onu 35 yıl meşgul edecek göreve elini koydu. NS Şah-nâme Yaklaşık 60.000 beyitlik bir şiir olan Firdevsî'nin şiiri, esas olarak şairin ilk gençlik yıllarında yerli tūs'unda derlenen aynı adlı nesir eserine dayanmaktadır. Bu nesir Şah-nâme çoğunlukla Pehlevi (Orta Farsça) bir eserin çevirisiydi. Khvatāy-nāmak, efsanevi zamanlardan II. Hüsrev'in (590-628) saltanatına kadar olan Pers krallarının tarihi, ama aynı zamanda 7. yüzyılın ortalarında Araplar tarafından Sasanilerin devrilmesine ilişkin hikayeyi devam ettiren ek materyaller de içeriyordu. İslam öncesi ve efsanevi İran'a ait bu vakayinamenin manzumesini ilk üstlenen kişi, sadece 1000 ayeti bitirdikten sonra şiddetli bir sona ulaşan Samanilerin sarayındaki bir şair olan Daqīqī'ydi. Peygamber Zerdüşt'ün yükselişini konu alan bu ayetler, daha sonra Firdevsî tarafından gerekli kabullerle kendi şiirine dahil edilmiştir.

NS Şah-nâmeNihayet 1010'da tamamlanan eser, o zamana kadar Firdevsî'nin anavatanı Horasan'ın efendisi olan ünlü Gazneli Sultan Mahmud'a sunuldu. Şair ve hami arasındaki ilişkilere dair bilgiler büyük ölçüde efsanedir. 'Arūẓī'ye göre, Firdevsî Gazne'ye bizzat gitti ve bakan Ahmed ebn Hasan Meymandi'nin iyi niyetleri sayesinde padişahın şiiri kabul etmesini sağladı. Ne yazık ki Mahmud, şairin ödülü konusunda bakanın bazı düşmanlarına danıştı. Firdevsî'ye 50.000 dirhem verilmesini önerdiler ve bunun bile onun sapkın Şii ilkelerine göre çok fazla olduğunu söylediler. Hoşgörüsüz bir Sünni olan Mahmud, onların sözlerinden etkilendi ve sonunda Firdevsî sadece 20.000 dirhem aldı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak banyoya gitti ve dışarı çıkınca bir fıçı aldı. foqā' (bir çeşit bira) ve tüm parayı hamam görevlisi ile hamamın satıcısı arasında paylaştırdı. foqā'.

Padişahın gazabından korkarak, önce altı ay boyunca saklandığı Herat'a, sonra da memleketi Ṭūs yoluyla Māzandarān'a kaçtı. Sāsānians'ın sonuncusundan. Orada Firdevsî, Sultan Mahmûd hakkında 100 beyitlik bir hiciv yazdı ve bu hiciv kitabının önsözüne ekledi. Şah-nâme ve aynı zamanda şiiri Mahmud yerine İran'ın eski krallarının soyundan gelen bir kişi olarak ona ithaf etmeyi teklif ederek onu Shahreyār'a okudu. Ancak Şahreyâr onu ithafı Mahmud'a bırakmaya ikna etti, ondan hicvi bir mısra 1000 dirheme satın aldı ve onu şiirden sildirdi. Bu hicvin her türlü özgünlük işaretini taşıyan metninin tamamı günümüze ulaşmıştır.

Şairin yaşlılığında Batı İran'da ve hatta Bağdat'ta Bûyidlerin himayesi altında bir süre geçirdiği uzun zamandır sanılıyordu; Yusof o-ZalīkhāFirdevsī'nin ölümünden 100 yıldan fazla bir süre sonra bestelenen ve daha sonra bilinecek olan, Joseph ve Potifar'ın karısı konusunda epik bir şiir. 'Arūtī'nin anlatımına göre, Firdevsî tam da Sultan Mahmud'un şaire yaptığı kötü muameleyi ona 60.000 dinar değerinde indigo göndererek düzeltmeye karar verdiği sırada yersiz bir şekilde öldü. Arūẓī, Firdevsī'nin ölüm tarihinden bahsetmez. Daha sonraki otoriteler tarafından verilen en erken tarih 1020, en geç 1026 ise 80 yaşından fazla yaşadığı kesindir.

Persler, Firdevsî'yi şairlerinin en büyüğü olarak görürler. Yüzyıllar boyunca onun şaheserinden alıntıları okumaya ve dinlemeye devam ettiler. Şah-nâme. Yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış olmasına rağmen, bu eser, Mukaddes Kitabın King James Versiyonunun modern bir İngilizce konuşmacısı için ortalama modern İranlı için anlaşılır olduğu kadar anlaşılır. Şiirin Pehlevi orijinaline dayandığı için dil, yalnızca en ufak bir Arapça katkısıyla saf Farsçadır. Avrupalı ​​bilginler bu muazzam şiiri monoton vezin, sürekli tekrarları ve basmakalıp benzetmeler olarak gördükleri için eleştirdiler, ancak İranlılar için ülkelerinin şanlı geçmişinin tarihidir, her zaman gür ve görkemli dizelerle korunmuştur.


Abolqasem Firdevsi: İran'ı Kurtaran Şair

Abolqasem Firdevsi'nin mezarı, kuzeydoğu İran'ın dağlarının görüş mesafesinde yer almaktadır. İranlılar onu destansı şiirlerin yazarı olan Yunan şair Homer ile karşılaştırırlar. İlyada ve Odyssey. Tom Bullock/NPR başlığı gizle

Abolqasem Firdevsi'nin mezarı, kuzeydoğu İran'ın dağlarının görüş mesafesinde yer almaktadır. İranlılar onu destansı şiirlerin yazarı olan Yunan şair Homer ile karşılaştırırlar. İlyada ve Odyssey.

açılış dizeleri Şehname Firdevsi'nin mezarında belirir. İngilizce'de "Kralların Kitabı" olarak bilinen Şehname Pers hükümdarlarının mitlerini ve tarihini ve onları sürdüren savaşçıları karıştırır. Tom Bullock/NPR başlığı gizle

açılış dizeleri Şehname Firdevsi'nin mezarında belirir. İngilizce'de "Kralların Kitabı" olarak bilinen Şehname Pers hükümdarlarının mitlerini ve tarihini ve onları sürdüren savaşçıları karıştırır.

Odakta

Loş bir alanda turistler parmaklarını Firdevsi'nin düz mezar taşına yerleştiriyor. Tom Bullock/NPR başlığı gizle

Loş bir alanda turistler parmaklarını Firdevsi'nin düz mezar taşına yerleştiriyor.

Firdevsi'nin bazı karakterlerini betimleyen heykeller bu odanın duvarlarını süslüyor. Tom Bullock/NPR başlığı gizle

Firdevsi'nin bazı karakterlerini betimleyen heykeller bu odanın duvarlarını süslüyor.

Abolqasem Firdevsi epik şiirini bitirdiğinde, onu anlatmaktan çekinmedi. adlı devasa kitabı bitirdi. Şehname, bu kelimelerle:

Belki de sözleri gerçekleştiği için övünmüyordu. İranlılar onu Yunan şair Homer ile karşılaştırırlar. Heykeli bir Tahran meydanındaki trafiğe bakıyor. Büyük şiirinin kapanış beyitleri, kuzeydoğu İran'da onun anısına inşa edilen klasik türbenin duvarlarına yontulmuş. Most importantly, his book remains in many Iranian homes and hearts.

Ferdowsi mixed myth and history in the Shahnameh, known in English as the "Book of Kings." It's a chronicle of the rulers and warriors of the great Persian empire, which had come and gone long before the poet was born in 940 A.D.

It is also, however, a story of survival. Persia had been conquered, first by the Arabs who brought Islam, and later by barbarians from central Asia. Iranians say it was Ferdowsi, with a single great book, who preserved the Persian language, history and mythology from being erased.

It is a gloriously unwieldy book, suggesting a nation with so much history that one can hardly make sense of it. It differs from Homer's Iliad, which is sharply focused on a single great war, and even goes so far as to dispense with the preamble and join the battle already in progress.

NS Shahnameh marches through centuries of history and myth.

Generations of kings live and die. Their greatest warriors fight, are betrayed and often rebel. Along the way, Ferdowsi records great battles and petty jealousies. He records cruelty and beauty in the same page. Find the acclaimed English translation by Dick Davis, open it at random, and you are as likely as not to find a sentence such as this: "When spring's new growth gave the plains the appearance of silk, the Turks prepared for battle."

Ferdowsi glorifies war and warriors, yet his characters rarely escape the consequences of their actions. The most famous story in the book is that of Rostam, a warrior whose bravery and skill surpass all others, and who defeats unbeatable foes, but who finds himself stuck for the night in an unfamiliar town after his horse is stolen. A woman admirer steals into his bedroom. Having conceived a son in the one-night stand, Rostam leaves in the morning, apparently without a second thought, only to encounter the youth many years later as an enemy on the field of battle. Rostam is soon in a fight to the death, unaware that he is battling his own offspring.

Late in the poem, which took him decades to write, the poet digresses from his story of kings and their courts to deliver breaking news from his own life:

A sense of loss pervades this book, written at a time when Persia's past greatness was only a memory. That may be part of the reason that Iranians cherish the Shahnameh: They relate to its sometimes melancholy beauty.

That is the explanation given by Said Laylaz, a Tehran journalist who keeps multiple copies in his home. "For a country like Iran, which had been the dominant power in the world for 1,000 years, more than 1,000 years, this is absolutely difficult to forget," he says.

Laylaz has not forgotten. He stands up from his couch, leads the way to a bookshelf, and plucks out a red-covered volume of the Shahnameh. It falls open to the story of Rostam, the great warrior who kills an enemy, not knowing it is his son.


Videoyu izle: Alp Er Tunganın mezarı bulundu mu? (Temmuz 2022).


Yorumlar:

 1. Jonni

  Müdahale etmenin farkında olduğum şey için özür dilerim ... bu durum. Yardıma hazır.

 2. Leopoldo

  Harika, bu çok değerli bir görüş.

 3. Kijin

  Açıklama için teşekkürler, daha kolay, daha iyi ...

 4. Kazem

  Müdahale ettiğim için özür dilerim ... Benzer bir durumum var. Sizi bir tartışmaya davet ediyorum.Bir mesaj yaz