Tavsiyeler

Bilimde Spontan Süreç - Tanım ve Örnekler

Bilimde Spontan Süreç - Tanım ve Örnekler


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bir sistemde, kimyada, biyolojide veya fizikte olsun, kendiliğinden süreçler ve kendiliğinden olmayan süreçler vardır.

Spontan Proses Tanımı

Spontan bir süreç, çevreden herhangi bir enerji girişi olmadan gerçekleşecek olan süreçtir. Bu kendi başına gerçekleşecek bir süreçtir. Örneğin, bir top eğimden aşağı yuvarlanır, su yokuş aşağı akar, buz suya erir, radyoizotoplar çürür ve demir paslanır. Müdahale gerekmez, çünkü bu işlemler termodinamik olarak elverişlidir. Başka bir deyişle, ilk enerji son enerjiden daha yüksektir.

Nasıl not hızlı bir şekilde Bir işlemin kendiliğinden olup olmadığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Pasın belirginleşmesi uzun zaman alabilir, ancak demir havaya maruz kaldığında işlem gerçekleşir. Radyoaktif bir izotop anında veya binlerce, milyonlarca, hatta milyarlarca yıl sonra çürümeye neden olabilir.

Spontan Versus Anında

Anlık bir sürecin gerçekleşmesi için enerji eklenmelidir. Spontan bir sürecin tersi, anlık olmayan bir işlemdir. Örneğin, pas kendi başına demire dönüşmez. Bir kızı izotop ana durumuna geri dönmeyecek.

Serbest Enerji ve Kendiliğindenlik

Bir işlem için Gibbs serbest enerjisindeki değişim, kendiliğindenliğini belirlemek için kullanılabilir. Sabit sıcaklık ve basınçta, denklem şöyledir:

ΔG = ΔH - TΔS

ΔH entalpi değişimi ve ΔS ise entropi değişimidir.

  • Eğer negativeG negatif ise, işlem kendiliğindendir.
  • Eğer ΔG pozitifse, süreç kendiliğinden değildir (ancak ters yönde kendiliğinden olacaktır).
  • Eğer ΔG 0 ise, süreç dengededir ve zaman içinde net bir değişim olmaz.